آنچه در این قسمت یافت می شود:

ساخت و تولید با قیمت پنجره دو جداره یو پی وی سی (upvc) ثابت و متحرک مناسب بالکن و آلاچیق وآپارتمانی بصورت سایبانی آکاردیونی یک لنگه دو لنگه بازشو کشویی با اجزای خم پروفیل،شیشه دوجداره،یراق آلات،رنگ پروفیل،بازشو پنجره یو پی وی سی،گالوانیزه،توری ضمانت نامه کتبی قیمت پنجره در اذر ماه سال ۱۳۹۴ همچنان بدون تغییر مانده و از قرار متر مربع   ۲۰۰۰۰۰ الی ۳۰۰۰۰۰ تومان می باشد.پروفیل وین تک ، ویستا بست

محصولات تمام تولید کنندگان

(چه در فکرتان است.می توانید با ما تماس بگیرید)

قیمت مترمربع درب و پنجره دوجداره

 برای انتخاب صحیح درب و پنجره دوجداره یکی از آیتم هایی که نقش مهمی ایفا می کند،میزان قیمت درب و پنجره دو جداره می باشد. اغلب مشتریان برای اطلاع از این آیتم و یا مقایسه آن با قیمت دیگر شرکت های تولید کننده درب و پنجره دو جداره UPVC، درخواست قیمت مترمربع درب و پنجره دوجداره را می کنند. اما بدلیل تلرانس ۵۰ تا ۲۰۰ درصدی قیمت بیان شده توسط این شرکت ها، به هیچ وجه قابل محاسبه و مقایسه (در ابتدای امر، بدون در نظر گرفتن حالت های بازشو و تعداد لنگه درب و پنجره دوجداره) نمی باشد. در زیر بطور تشریحی دلایل اختلاف قیمت مترمربع درب و پنجره دوجداره UPVC را در پنجره دوجداره ای به ابعاد ۱٫۵ مترمربع بیان می کنیم.

حالت اول – پنجره دو جداره ثابت

پروفیل فریم مصرفی: ۶٫۰۲ متر

شیشه دوجداره مصرفی : ۱٫۹۸ مترمربع

قیمت پنجره دوجداره ثابت:x

پنجره دوجداره UPVC ثابت

 

حالت دوم – پنجره دوجداره یک لنگه بازشو(تک حالته)

پروفیل فریم مصرفی: ۷٫۴۴ متر

پروفیل لنگه مصرفی: ۴٫۲۹ متر

شیشه دوجداره مصرفی : ۱٫۷۱ مترمربع

یراق درب و پنجره دو جداره: ۱عدد تک حالته

قیمت پنجره دوجداره یک لنگه بازشو(تک حالته): ۱٫۷۸x

 پنجره دوجداره UPVC تک حالته

 

حالت سوم – پنجره دوجداره یک لنگه بازشو(دوحالته)

پروفیل فریم مصرفی: ۷٫۴۴ متر

پروفیل لنگه مصرفی: ۴٫۲۹ متر

شیشه دوجداره مصرفی : ۱٫۷۱ مترمربع

یراق درب و پنجره دو جداره: ۱عدد دو حالته

قیمت پنجره دوجداره یک لنگه بازشو(دوحالته): ۲x

 پنجره دوجداره UPVC دوحالته

 

حالت چهارم – پنجره دوجداره دو لنگه بازشو(تک حالته)

پروفیل فریم مصرفی: ۷٫۴۴ متر

پروفیل لنگه مصرفی: ۸٫۵۹ متر

شیشه دوجداره مصرفی : ۱٫۵۱ مترمربع

یراق درب و پنجره دو جداره: ۲عدد دو حالته

قیمت پنجره دوجداره دو لنگه بازشو(تک حالته): ۲٫۳۷x

پنجره دوجداره UPVC دو لنگه بازشو

همانطور که در بالا مشاهده می کنید، قیمت پنجره دوجداره را با x جایگزین و برای قیمت سایر پنجره دو جداره از ضریب استفاده کرده ایم. لازم بذکر است در مطالب بیان شده تنها پنجره دوجداره تک حالته و دوحالته درنظر گرفته شده است. با مقایسه اختلاف قیمت بالای بین درب و پنجره دوجداره UPVC می توان نتیجه گرفت که اعلام قیمت مترمربع پنجره دوجداره بدون در نظر گرفتن بازشوی درب و پنجره فقط جهت بازارگرمی می باشد.قیمت مترمربع درب و پنجره دوجداره

 برای انتخاب صحیح درب و پنجره دوجداره یکی از آیتم هایی که نقش مهمی ایفا می کند،میزان قیمت درب و پنجره دو جداره می باشد. اغلب مشتریان برای اطلاع از این آیتم و یا مقایسه آن با قیمت دیگر شرکت های تولید کننده درب و پنجره دو جداره UPVC، درخواست قیمت مترمربع درب و پنجره دوجداره را می کنند. اما بدلیل تلرانس ۵۰ تا ۲۰۰ درصدی قیمت بیان شده توسط این شرکت ها، به هیچ وجه قابل محاسبه و مقایسه (در ابتدای امر، بدون در نظر گرفتن حالت های بازشو و تعداد لنگه درب و پنجره دوجداره) نمی باشد. در زیر بطور تشریحی دلایل اختلاف قیمت مترمربع درب و پنجره دوجداره UPVC را در پنجره دوجداره ای به ابعاد ۱٫۵ مترمربع بیان می کنیم.

حالت اول – پنجره دو جداره ثابت

پروفیل فریم مصرفی: ۶٫۰۲ متر

شیشه دوجداره مصرفی : ۱٫۹۸ مترمربع

قیمت پنجره دوجداره ثابت:x

پنجره دوجداره UPVC ثابت

 

حالت دوم – پنجره دوجداره یک لنگه بازشو(تک حالته)

پروفیل فریم مصرفی: ۷٫۴۴ متر

پروفیل لنگه مصرفی: ۴٫۲۹ متر

شیشه دوجداره مصرفی : ۱٫۷۱ مترمربع

یراق درب و پنجره دو جداره: ۱عدد تک حالته

قیمت پنجره دوجداره یک لنگه بازشو(تک حالته): ۱٫۷۸x

 پنجره دوجداره UPVC تک حالته

 

حالت سوم – پنجره دوجداره یک لنگه بازشو(دوحالته)

پروفیل فریم مصرفی: ۷٫۴۴ متر

پروفیل لنگه مصرفی: ۴٫۲۹ متر

شیشه دوجداره مصرفی : ۱٫۷۱ مترمربع

یراق درب و پنجره دو جداره: ۱عدد دو حالته

قیمت پنجره دوجداره یک لنگه بازشو(دوحالته): ۲x

 پنجره دوجداره UPVC دوحالته

 

حالت چهارم – پنجره دوجداره دو لنگه بازشو(تک حالته)

پروفیل فریم مصرفی: ۷٫۴۴ متر

پروفیل لنگه مصرفی: ۸٫۵۹ متر

شیشه دوجداره مصرفی : ۱٫۵۱ مترمربع

یراق درب و پنجره دو جداره: ۲عدد دو حالته

قیمت پنجره دوجداره دو لنگه بازشو(تک حالته): ۲٫۳۷x

پنجره دوجداره UPVC دو لنگه بازشو

همانطور که در بالا مشاهده می کنید، قیمت پنجره دوجداره را با x جایگزین و برای قیمت سایر پنجره دو جداره از ضریب استفاده کرده ایم. لازم بذکر است در مطالب بیان شده تنها پنجره دوجداره تک حالته و دوحالته درنظر گرفته شده است. با مقایسه اختلاف قیمت بالای بین درب و پنجره دوجداره UPVC می توان نتیجه گرفت که اعلام قیمت مترمربع پنجره دوجداره بدون در نظر گرفتن بازشوی درب و پنجره فقط جهت بازارگرمی می باشد.

با تشکر از گروه ارشا