آنچه در این قسمت یافت می شود:

کاشی بین کابینتی ،موزاییک شیشه ای،کامپوزیت طرح دار،گل کاشی و حاشیه ترکیبی با کاشی ساده برای ارتفاع ۶۰ سانتیمتری بین کابینت (طبق استاندارد ارتفاع کابینت زمینی ۹۰ و زیر کابینت دیواری ۱۵۰ سانتیمتر)

محصولات دیوار تمام تولید کنندگان

(چه در فکرتان است.می توانید با ما تماس بگیرید)