ونوس ۲۵×۷۵

تولید کننده هرمس

ابعاد 25×75

رنگ کرم و قهوه ای

توضیحات

ابعاد محصول درجه۱(ریال) واحد فروش متراژ در کارتن هر کارتن(ریال)
۲۵×۷۵ ونوس کرم ۴۴۱۵۰۰ متر مربع ۱/۱۳ ۴۹۸۸۹۵
۲۵×۷۵ ونوس بریندل ۴۵۹۶۰۰ متر مربع ۱/۱۳ ۵۱۹۳۴۸
۲۵×۷۵ ونوس قابدار ۴۵۹۶۰۰ متر مربع ۱/۱۳ ۵۱۹۳۴۸
۲۵×۷۵ ونوس پنجره ای ۴۵۹۶۰۰ متر مربع ۱/۱۳ ۵۱۹۳۴۸
۱۴×۲۵ ونوس قرنیز ۲۳۸۸۰۰ عددی تکی  
۹/۵×۲۵ ونوس حاشیه ۹/۵ ۱۹۳۰۰۰ عددی تکی  
۴×۲۵ ونوس حاشیه ۴ ۱۳۶۰۰۰ عددی تکی  
۲×۷۵ سیگاری طلایی ونوس ۲ ۱۱۶۰۰۰ عددی تکی  
۳۰×۳۰ کف E101 ۲۸۵۰۰۰ متر مربع ۱/۳۴ ۳۸۱۹۰۰

توضیحات تکمیلی

نوع محصول

, , , , , , , ,